Contacts

director

Jiří Turek
e-mail: info@letniletna.cz

manager

Ivana Pěkná Vrbíková
e-mail: info@letniletna.cz

production

Anna Vondráčková
e-mail: anna.vondrackova@letniletna.cz
tel.: 732 989 294

Tereza Vohralíková
e-mail: tereza.vohralikova@letniletna.cz
tel.: 723 206 713

PR (only media)

Lucie Čunderlíková
e-mail: cunderlikova@s-m-art.com
tel.: 733 538 889

Letní Letňák

Laďka Poláková
e-mail: letnak@letniletna.cz
tel.: 603 309 724

Noční hlídka, Letňáček PLUS

Irena Salačová
e-mail: letnadetem@letniletna.cz
tel.: 777 16 22 16

Box office

e-mail: ticket@letniletna.cz
tel: 734 820 507 • 774 277 723