Contacts

ředitel festivalu

Jiří Turek
e-mail: info@letniletna.cz

manažerka festivalu

Ivana Pěkná Vrbíková
e-mail: info@letniletna.cz

produkce

Anna Vondráčková
e-mail: anna.vondrackova@letniletna.cz
tel.: 732 989 294

Tereza Vohralíková
e-mail: tereza.vohralikova@letniletna.cz
tel.: 723 206 713

PR (pouze pro zástupce médií)

Lucie Čunderlíková
e-mail: cunderlikova@s-m-art.com
tel.: 733 538 889

Letní Letňák

Laďka Poláková
e-mail: letnak@letniletna.cz
tel.: 603 309 724

Noční hlídka, Letňáček PLUS

Irena Salačová
e-mail: letnadetem@letniletna.cz
tel.: 777 16 22 16

pokladna

e-mail: ticket@letniletna.cz
tel.: 734 820 507, 774 277 723

Čísla fungují POUZE v času otevřené pokladny během festivalu, do té doby nás kontaktujte na emailu.
Děkujeme za pochopení.