Tvořivé a cirkusové dílny
20.8., 24.8., 29.8., 30.8.