Tvořivé a cirkusové dílny
17.8., 20.8., 28.8., 29.8., 31.8., 31.8.