Tvořivé a cirkusové dílny
1.9., 17.8., 19.8., 2.9., 20.8., 26.8., 31.8., 31.8.