Tvořivé a cirkusové dílny
17.8., 2.9., 20.8., 22.8., 31.8., 31.8.