Šapito, Tvořivé a cirkusové dílny
17.8., 20.8., 22.8., 31.8., 31.8.
Program stále doplňujeme.

Sledujte náš web pro aktuální informace.