Tvořivé a cirkusové dílny
17.8., 17.8., 20.8., 21.8., 31.8., 31.8.