Tvořivé a cirkusové dílny
14.8., 17.8., 17.8., 20.8., 31.8., 31.8.