Tvořivé a cirkusové dílny
17.8., 19.8., 20.8., 30.8., 31.8.