Rodinné, Tvořivé a cirkusové dílny
17.8., 2.9., 20.8., 30.8., 31.8.