Tvořivé a cirkusové dílny
17.8., 20.8., 29.8., 3.9., 31.8.