Tvořivé a cirkusové dílny
15.8., 17.8., 18.8., 2.9., 20.8., 26.8., 27.8., 31.8.