Tvořivé a cirkusové dílny
17.8., 18.8., 19.8., 2.9., 20.8., 26.8., 28.8., 31.8.