Tvořivé a cirkusové dílny
16.8., 17.8., 18.8., 19.8., 20.8., 23.8., 26.8., 30.8., 31.8.