Tvořivé a cirkusové dílny
14.8., 17.8., 20.8., 22.8., 26.8., 31.8.