Tvořivé a cirkusové dílny
17.8., 20.8., 25.8., 3.9., 31.8., 31.8.