Tvořivé a cirkusové dílny
17.8., 20.8., 20.8., 22.8., 25.8., 28.8., 30.8., 31.8., 31.8.