Tvořivé a cirkusové dílny
16.8., 17.8., 17.8., 20.8., 20.8., 25.8., 26.8., 28.8., 31.8.