Tvořivé a cirkusové dílny
17.8., 18.8., 20.8., 24.8., 30.8., 31.8.